Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Η μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία γρήγορης και αποτελεσματικής αλλαγής και προσαρμογής στους ραγδαίως εξελισσόμενους τεχνολογικούς τομείς που αφορούν κάθε οργανισμό. Εγγυώμενοι την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία, πετυχαίνουμε την καλύτερη κατανόηση των νέων προκλήσεων και την άμεση και ακριβή αντιμετώπισή τους.

Η μεταφορά και κατανόηση «έξυπνων» πληροφοριών παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να συμμετέχει στις μεγάλες συζητήσεις του σήμερα έχοντας άποψη για θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά του.

Υπηρεσίες

  1. Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης
  2. Fora - Διασύνδεση με οργανισμούς που έχουν κοινούς στόχους (clusters)
  3. Οργάνωση συναντήσεων και παροχή γραφείου/χώρου συνεδριάσεων με χρέωση ανά χρήση
  4. Διαβουλεύσεις - Δράσεις δημοσιότητας
  5. Περιβάλλον προσανατολισμένο στην καινοτομία και την ανάπτυξη