Αντιπροσώπευση & Διασύνδεση στις Βρυξέλλες – το κέντρο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων

Στόχος μας η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού προφίλ κάθε Οργανισμού μέσα από την παροχή μία ολοκληρωμένης υπηρεσίας αντιπροσώπευσης, ενημέρωσης και δικτύωσης.

Εταιρικό προφίλ

Η EuroConnect αποτελεί το σύνδεσμό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πυλώνα το γραφείο μας στο κέντρο των διοικητικών εξελίξεων και αποφάσεων, τις Βρυξέλλες, παρέχει μία πρωτοποριακή υπηρεσία αντιπροσώπευσης, πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τους στόχους σας. Το γραφείο μας απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμους και περιφέρειες οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερώνονται για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να έχουν το προσωπικό μας ως τον "δικό" τους αντιπρόσωπο εκεί για να αναλαμβάνει τις υποθέσεις τους. Η εταιρεία εδράζεται στην οδό 4 rue des Pères Blancs, 1040 Etterbeek Brussels, Belgium.

Για ποιο λόγο

Μία επιτυχημένη διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προσφέρει πολλά οφέλη σε Οργανισμούς. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες, στην καλύτερη κατανόηση πολιτικών, στην αναζήτηση και αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση βιώσιμων έργων βασισμένων σε λύσεις που ήδη έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Επιπλέον, η μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία γρήγορης και αποτελεσματικής αλλαγής και προσαρμογής στους ραγδαίως εξελισσόμενους τομείς που αφορούν κάθε Οργανισμό και Επιχείρηση. Εγγυώμενοι την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία, πετυχαίνουμε την κατανόηση των νέων προκλήσεων και την άμεση και ακριβή αντιμετώπισή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας